Podrobnosti‎ > ‎

Typ domu

Typ domu - podrobnosti

Styl 2 je dům menší velikostní kategorie, vhodný pro rovinatý, popř. mírně svažitý pozemek, vhodný do dvoupodlažní okolní zástavby, místnost v přízemí může sloužit jako pracovna nebo pokoj pro hosty, noční část domu je osazena do podkroví.

Nabízíme 2 varianty provedení rodinného domu.

Varianta "A"

Pokud chcete využívat dům k trvalému bydlení, nebo k zimní rekreaci, je pro Vás určena varianta "A", která je při hodnocení spotřeby energie a tedy i finančních nákladů na vytápění, chlazení, případné mechanické větrání, přípravu teplé vody, osvětlení a provoz dalších spotřebičů v domácnosti, hodnocena v tomto standardu jako mimořádně úsporná. 

Konstrukce domů ve variantě "A" jsou maximálně optimalizovány tak, aby obtížně přístupné a obnovitelné konstrukce (podlahy, střecha, základy), byly zatepleny velmi kvalitně. Obvodové stěny z materiálů PORFIX nebo YTONG jsou navržené dle doporučených hodnot součinitele prostupu tepla. Použitá okna WINDEK CLIMA  splňují nízkoenergetický standard.

Projekty ve variantě "A" jsou navrženy tak, aby ve střednědobém horizontu cca 15 let měly nejnižší celkové náklady. Tímto způsobem může jejich uživatel maximálně efektivně zúročit rozumnou počáteční vyšší investici v kombinaci s pravidelnými náklady na vytápění.

Varianta "B"

Pokud by jste chtěli využívat rodinný dům jenom k rekreaci od léta do podzimu, je pro Vas je určena varianta "B", která při hodnocení spotřeby energie a tedy i peněžních nákladů na provoz domu hodnocena jako standart .

Základní parametry domu

  • dispozice 5+1
  • zastavěná plocha 88,0 m2
  • obestavěný prostor 597,0 m3
  • celková užitková plocha 142,2 m2
  • užitková plocha přízemí 70,4 m2
  • užitková plocha podkroví 71,8 m2
  • výška hřebene střechy 7,57 m
  • sklon střechy 40°
  • orientace hl. vstupu S,SV

Vizualizace

Půdorysy a pohledy